>>> ModART

UČITELJI FIZIKE,
POPESTRITE SVOJE
UČNE URE ! ! !


Spoštovani učitelji, spoštovane učiteljice fizike
v osnovnih in srednjih šolah !

V predlogu novega učnega načrta za fiziko v osnovnih šolah je ponovno vključeno poglavje Optika. Glede na to, da optike nekaj časa ni bilo v programu, bodo učna gradiva s tega področja še kako dobrodošla, še posebej, če so narejena z velikim občutkom za vzpodbujanje radovednosti odraščajočega otroka!
Predstavljamo vam učno gradivo OPTIKA Z MERITVAMI (avtorji: Zdenka Petelinšek, dr. Jože Pahor, dr. Marjan Hribar, dr. Jurij Bajc, Andrej Hartman), ki je bilo sprva narejeno za srednješolski program Tehnik – optik, pozneje pa se je izkazalo (po pregledu dr. Iva Verovnika, strokovnega svetovalca Zavoda za šolstvo za predmet fizika), da ga lahko kot dodatno učno gradivo s pridom uporabite pri pouku optike v osnovnih in srednjih šolah ter z njim sebi in učencem oz. dijakom popestrite marsikatero uro fizike!

Gradivo je na razpolago v elektronski obliki z dodanimi zanimivimi interaktivnimi programi za učenje temeljnih zakonitosti optike, s pomočjo katerih si bodo lahko učenci in dijaki predstavljali optične pojave ter lažje razumeli snov. Interaktivni programi so diferencirani po treh težavnostnih stopnjah, tako da lahko med njimi hitro najdemo ustrezne programe tudi za nivo osnovne šole.

V nadaljevanju (spodaj) prilagamo kratek opis celotnega gradiva. Prilagamo tudi predoglede nekaterih strani vseh treh delov, kjer najdete tudi kazala z vsemi vsebinami.

Osnovnim šolam priporočamo predvsem Optiko z meritvami 1 - z interaktivnimi programi, v srednjih šolah pa bo zagotovo našel mesto komplet vseh treh zgoščenk.

Ker bomo gradivo za vas posebej pripravili na podlagi predhodnih naročil, vas vljudno prosimo, da nam naročilnico pošljete najkasneje do 30. 6. 2008.

Z lepimi pozdravi!

Mateja Krašovec Pogorelčnik
urednica

ModART_založništvo

 

>>> NAROČILNICA *.doc
>>> modart@siol.net
>>> Telefon_03 897 4400
>>> Faks_03 897 4401


Priporoča dr. Ivo Verovnik, strokovni svetovalec Zavoda za šolstvo za predmet fizika:
»Sedaj veljavni učni načrt za fiziko za osnovno šolo optike ne vključuje, v predlogu novega pa je poglavje Optika ponovno vključeno. Izmed ponujenih malih interaktivnih programov bi za osnovno šolo bili uporabni naslednji:

  • Preslikave z zrcalom (zrcalo.exe)
  • Lomni zakon (refindex.exe)
  • Preslikave z zbiralno lečo (leca_zbir.exe)
  • Preslikave z zbiralno lečo (preslikavaT.exe)
    deloma pa tudi:
  • Pot svetlobe v svetlobnem vodniku (vodnik.exe)
  • Pot žarka po ukrivljenem svetlobnem vodniku (pipecurv.exe)
  • Poiščimo primerna očala (ocala.exe).

Po pregledu celotnega gradiva ugotavljam, da je ta učbenik primeren kot dodatno gradivo za nekatere ostale srednješolske programe (poleg programa Tehnik - optik). Predvsem to velja za gimnazijske programe. Učbenik sicer po vsebini in globini obravnave precej presega gimnazijski nivo, vendar to ne moti, če gre za dodatni učni pripomoček.«Vabimo k ogledu in naročilu !

>>> NAROČILNICA *.doc
>>> modart@siol.net
>>> Telefon_03 897 4400
>>> Faks_03 897 4401


Zdenka Petelinškek
OPTIKA Z MERITVAMI 1
z interaktivnimi programi

predogled
Cena: 22,50 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka
PRIPOROČAMO ZA
OSNOVNE ŠOLE 


Jurij Bajc, Marjan Hribar, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 2
predogled
Cena: 11,06 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka


 


Marjan Hribar, Jože Pahor, Andrej Hartman
OPTIKA Z MERITVAMI 3
predogled
Cena: 15,55 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka

 
***

Komplet treh zgoščenk
OPTIKA Z MERITVAMI 1, 2, 3
Cena: 49,11 EUR

PRIPOROČAMO ZA
SREDNJE ŠOLESERIJA PRIROČNIKOV S PODROČJA OPTIKE

Zdenka Petelinškek, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 1 _ z interaktivnimi programi

Jurij Bajc, Marjan Hribar, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 2

Marjan Hribar, Jože Pahor, Andrej Hartman
OPTIKA Z MERITVAMI 3

Področje optike je zahtevno. Delo optika terja precejšnjo natančnost, poznavanje optičnih instrumentov in njihovega delovanja, obvladovanje konstrukcije, izdelave, prilagoditve in uporabe pripomočkov za korekcijo vida. Za razumevanje tematike je potrebno precej znanja matematike in fizike. Zato so se zahtevne tematike avtorji lotili sistematično. Znanje gradijo od osnov poznavanja lastnosti svetlobe in temeljnih oblik leč do najzahtevnejših optičnih pojavov in njihove praktične uporabe v stroki in v vsakdanjem življenju. PriročnikI so zasnovan tako za tiste, ki si želijo pridobiti zgolj osnovna znanja optike, kot tudi za tiste, ki jim nikoli ne zmanjka vprašanj in neutrudno iščejo odgovore nanje.

Prvi priročnik iz serije je razdeljen na dva dela; bralec se v prvem delu sreča s svetlobo in njenimi značilnostmi, v drugem delu pa se seznani s temeljnimi optičnimi pojavi, ki jih lahko opazujemo pri tankih lečah. Tematiki so dodani zanimivi interaktivni programi za učenje temeljnih zakonitosti optike, s pomočjo katerih si lahko predstavljamo določene procese ter lažje razumemo snov.

S pomočjo drugega priročnika iz serije spoznamo preslikave pri tankih in debelih lečah, napake, ki pri preslikavah motijo, vrste stekel in odvisnost lomnega količnika od barve oz. valovne dolžine, nizanje leč, optične instrumente ter merjenje svetlobe.

Tretji priročnik iz serije obravnava zahtevne optične pojave in njihovo praktično uporabo.

Vzpodbudo za čimbolj spontano osvajanje zakonitosti naravnih pojavov nam vseskozi daje radovednež Tine, kot si ga je zamislil ilustrator Marijan Močivnik. Preprosta Tinetova vprašanja in iskrivi poskusi so zagotovo v veliko pomoč pri seznanjanju s širokim, zahtevnim in izjemno zanimivim področjem optike !

Priročniki so dostopni na zgoščenkah.

 
>>> gor