>>> ModART

DRAGOCENA STROKOVNA LITERATURA ZA VSAKOGAR!

Vabimo k ogledu in naročilu!

>>> NAROČILNICA *.doc
>>> modart@modart.si
>>> Telefon_03 897 4400, 041 374 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> ModART


Olga Ulokina, Larisa Kocherova
MOJI GLASBENI USPEHI
GLASBENI DNEVNIK ZA UČENCE NIŽJIH RAZREDOV GLASBENIH ŠOL
+motivacijske nalepke


PREDOGLED
(vsebina, vzorčne strani, kolofon)

cena: 15,00 EUR

(Poštnina NI všteta v ceno!)


Olga Ulokina, Larisa Kocherova
MOJI GLASBENI USPEHI
GLASBENI DNEVNIK ZA UČENCE VIŠJIH RAZREDOV GLASBENIH ŠOL IN DIJAKE SREDNJIH GLASBENIH ŠOL

PREDOGLED
(vsebina, vzorčne strani, kolofon)
cena: 15,00 EUR

(Poštnina NI všteta v ceno!)

LETAK

Olga Ulokina, Larisa Kocherova
MOJI GLASBENI USPEHI

GLASBENI DNEVNIK

 • Novost na področju glasbenega izobraževanja otrok in mladine (Spremna beseda avtoric)
 • Dve različici: prva je namenjena učencem nižjih razredov glasbenih šol, druga pa učencem višjih razredov glasbenih šol in dijakom srednjih glasbenih šol
 • Otroku, učitelju in staršu omogoča vpogled v celoletno delo
 • Glasbeni dnevnik motivira učence k raziskovanju skladb, spodbuja radovednost in samokritičnost
 • Ponuja evidenco vadenja inštrumenta, analize nastopov, analize obiskov koncertov, ...
 • Spodbuja pisno in likovno izražanje
 • Za učence nižjih razredov so priložene motivacijske nalepke

Ciljne skupina:

 • Učenci nižjih razredov glasbenih šol
 • Učenci višjih razredov glasbenih šol in dijaki srednjih glasbenih šol

Več o glasbenem dnevniku: >>>več

Moji glasbeni uspehi na Facebooku: >>>več

>>>NAROČILNICA *.doc


Ana Retuznik Bozovičar, Metka Krajnc
V KROGU ŽIVLJENJA
PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI
V PREDŠOLSKEM OBDOBJU


predogled - UVODNE STRANI
(kolofon, vsebina, uvodne besede)

predogled - NOTRANJE STRANI

(3. poglavje:
Otrok zmore, odrasli omogoča)

PROSPEKT

cena: 25 EUR

Ana Retuznik Bozovičar, Metka Krajnc
V KROGU ŽIVLJENJA – PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Ciljne skupina:

 • Bodoči vzgojitelji (dijaki programa Predšolska vzgoja) - potrjen učbenik za modul Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju
 • Vzgojitelji v vrtcih in osnovnih šolah
 • Starši predšolskih otrok.

Več o knjigi: >>>več

>>>NAROČILNICA *.doc


Andreja Kogovšek
Mateja Krašovec Pogorelčnik
ilustracije Irena Majcen
STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE PRIČESKE
cena: 19,50 EUR


Andreja Kogovšek, Mateja Krašovec Pogorelčnik
ilustracije Irena Majcen
STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE PRIČESKE

Lasje. Nekaj, kar nam je dala mati narava. Dolgi, kratki, ravni skodrani. Nič posebnega. Lasje pač. Navdajajo nas z zadovoljstvom ali pa vedno znova z grozo opazujemo njihov odsev v ogledalu. Takrat potrebujejo nekoga, ki bo z voljo, znanjem in ljubeznijo lase oblikoval v pričesko, ki bo poudarila naš značaj, lepoto, osebnost.
Da bodo zasijali v vsej svoji lepoti - da ne bodo več samo lasje, temveč LASJE, se jim naučimo dajati svoje znanje, svojo spretnost, dobro voljo in ljubezen. Naučimo se nekaj skrivnosti frizerstva. Ali preprosto stopimo na pot, ki so jo za svoj uspeh prehodili strokovno podkovani in neizmerno kreativni mojstri oblikovanja frizur! S pomočjo priročnika se seznanimo s frizerskim priborom, potrebnim za striženje las, osnovnimi frizerskimi pojmi ter tehnikami striženja, s klasičnim striženjem las, postopki različnih linij striženja ter načini oblikovanja mokrih las. Naj izpostavimo neprecenljivo vrednost/posebnost priročnika: vrhunske ilustracije Irene Majcen, ki tehnični vidik pričesk nadgrajujejo z bogatimi simbolnimi, zgodovinskimi in sodobnimi vsebinami.

Ciljna skupina: dijaki srednjih frizerskih šol, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja frizerstva, učitelji področja, frizerji in vsi, ki jih zanima striženje in oblikovanje pričesk.

>>> NAROČILNICA *.doc


Nadja Prijatelj
SOCIALNA FARMACIJA
predogled
cena: 18,68 EUR


Nadja Prijatelj
SOCIALNA FARMACIJA

Glavobol, menstrualne bolečine, revmatska obolenja, prehlad, gripa, problematična koža … so nekatere najpogostejše zdravstvene težave, s katerimi ni prizanešeno nikomur. Dokler le-te niso vzrok resnih obolenj, ki zahtevajo takojšen obisk pri zdravniku, lahko za njihovo preprečevanje oz. lajšanje ogromno storimo bolniki sami. Ob obisku lekarne ali specializirane trgovine bolnik pričakuje sogovornika, ki je dobro podkovan v poznavanju bolezni, izdelkov ali zdravil, ki se izdajajo brez recepta. Manj odporen in šibak pričakuje razumevajočo in prijazno besedo, s katero ga zaposleni prepriča, da bodo zdravila, ki jih kupi, čim prej odgnala bolezen oz. jo preprečila. Priročnik Socialna farmacija bo z informacijami in znanjem obogatil vse, ki se zavedajo pomena poznavanja komunikacijskih zakonitosti; predvsem tiste, ki vedo in verjamejo, da storitve ali izdelki, ki jih prodajajo, lahko močno izboljšajo kvaliteto kupčevega življenja in seveda tudi njihovega. Prav tako bodo priročnik z zanimanjem vzeli v roke vsi, ki jim zdravje predstavlja eno izmed najvišje uvrščenih vrednot. Z njegovo pomočjo bodo spoznali vzroke in simptome nekaterih pogostejših bolezni, situacije, v katerih je nujen obisk pri zdravniku, obilo preventivnih nasvetov in zdravila, ki se brez recepta dobijo za lajšanje simptomov oz. preprečevanje vzrokov posameznih obolenj.

Ciljna skupina: dijaki programa farmacevtski tehnik in drugih zdravstvenih srednjih šol, študenti farmacije, učitelji področja, vsi tisti, ki se pripravljajo na strokovni izpit s področja farmacije, vsi, ki si želijo pridobiti ali izboljšati splošne komunikacijske veščine, pripravniki in drugi strokovni delavci, zaposleni v lekarnah in specializiranih trgovinah… in vsi, ki jim ni vseeno za zdravje in dobro počutje.

>>> NAROČILNICA *.doc


Marta Abram Zver
ŽENSKA OBLEKA
OSNOVE KONSTRUIRANJA

predogled
cena: 23,49 EUR

Marta Abram Zver
VRHNJA ŽENSKA OBLAČILA
OSNOVE KONSTRUIRANJA
predogled
cena: 20,46 EURMarija Mojca Kregar

ŽENSKE HLAČE
OSNOVE KONSTRUIRANJA
predogled
cena: 21,85 EUR***

KOMPLET TREH PRIROČNIKOV
OSNOVE KONSTRURANJA
cena: 62 EUR

 

SERIJA PRIROČNIKOV
S PODROČJA KONSTRUIRANJA KROJEV

Marta Abram Zver
ŽENSKA OBLEKA – OSNOVE KONSTRUIRANJA

Marta Abram Zver
VRHNJA ŽENSKA OBLAČILA – OSNOVE KONSTRUIRANJA

Marija Mojca Kregar
ŽENSKE HLAČE – OSNOVE KONSTRUIRANJA

Od tkanin, ovitih okoli telesa, do visoke umetnosti krojaštva je preteklo precej stoletij. Preživeli smo precej bolj ali manj zapletenih konstrukcijskih rešitev oblačil. Še do nedavnega so željni znanja s področja konstruiranja krojev za tovrstnim gradivom brskali - kakor se je vsak po svoje znašel - po raznih tujih strokovnih revijah. Z zbirko treh priročnikov s področja konstruiranja krojev ta napor več ne bo potreben !

Postopki konstruiranja krojev so v seriji sistematično urejeni. Opirajo se na nemški System M. Mueller & Sohn in so obdelani tako, da jim je preprosto samostojno slediti. Tematika konstrukcije krojev za žensko obleko, vrhnja ženska oblačila in ženske hlače je obdelana vse od osnovnega kroja in njegovih različic do zahtevnejšega modeliranja modnih oblačil. Bralec priročnika spozna tudi postopek merjenja telesnih mer ter za konfekcijsko industrijo pomemben postopek gradiranja.

Knjige bodo torej v pomoč vsem, ki se ukvarjajo s konstrukcijo in modeliranjem oblačil. Po njih bodo lahko posegli tudi vsi tisti, ki bi se brez posebnega predznanja radi naučili krojiti, zagotovo pa bodo njeni zvesti uporabniki vsi, ki se s konstrukcijo krojev poklicno že ukvarjajo in vedo, kako dragoceni so znanja in informacije, združeni v eni sami knjigi oz. seriji knjig !

Ciljna skupina: dijaki srednjega poklicnega in poklicno-tehniškega tekstilnega izobraževanja, študentje konfekcijske tehnologije in oblikovanja oblačil, učitelji področja, vsi, ki bi si želeli pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja tekstilstva, vsi, ki se poklicno ukvarjajo s konstrukcijo krojev (krojači, šivilje, modni oblikovalci …), udeleženci tečajev krojenja in šivanja ter vsi posamezniki, ki jih tematika zanima.

>>> NAROČILNICA *.doc


Boris Salobir
OSNOVE GEOMEHANIKE
predogled
cena: 20,70 EUR
RAZPRODANO


Boris Salobir
OSNOVE GEOMEHANIKE

V današnjem času se vse bolj pojavlja potreba po medsebojnem sodelovanju strokovnjakov različnih znanstvenih področij. Geomehanika je področje, ki še kako upošteva interdisciplinarnost, sodelovanje različnih znanstvenih vej … Gradnja predorov, rudniških rovov, usekov, brežin, nasipov, sanacije plazov …, vse to so izzivi, s katerimi se soočajo fiziki, matematiki, geologi, mehaniki, gradbeniki in seveda rudarji.

Moderna geomehanika je povezava praktičnih izkušenj in teoretičnih izračunov, čemur je pripomogel izreden razvoj računalnikov. Na podlagi podatkov je danes mogoče računalniško predvideti in potrditi večino posegov v prostor, posledice teh posegov in njihove daljnosežne vplive ter seveda z ustreznimi metodami te vplive preprečiti. Z vsemi temi elementi (teoretičnimi izračuni, praktičnimi izkušnjami in računalniškimi podatki) se priročnik sooči na razumljiv in praktičen način. Priročnik je razdeljen je na dva dela: mehaniko zemljin – sestav in nosilnost tal ter mehaniko hribin. Razveselil bo vse, ki jih zanima sestava in nosilnost tal, gradnja in stabilnost podzemnih prostorov ipd.Resnost tematike omehča zabavni krtek ilustratorja Marijana Močivnika.

Ciljna skupina: dijaki poklicne ter srednje rudarske tehniške šole, dijaki gimnazij in drugih srednjih šol, študenti višje rudarske šole, študenti visokošolskega strokovnega univerzitetnega programa, učitelji ter profesorji področja, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja rudarstva in metalurgije, izvajalci podzemnih in površinskih kopov ter gradbenih del, okoljevarstveniki, biologi, lovci, ribiči, krajinarji in drugi.


Boris Salobir, Bogdan Makovšek
RUDARSTVO 4

RUDARSTVO IN OKOLJE
predogled
cena: 28,52 EUR
RAZPRODANO


Boris Salobir, Bogdan Makovšek
RUDARSTVO 4 - RUDARSTVO IN OKOLJE

Podzemni rudniki premoga in kovin se naglo zapirajo; strm razvoj slovenskega gospodarstva (neštete gradnje, predvsem gradnje avtocest …) vsakodnevno zahteva veliko nekovinskih mineralnih surovin (kamnolomi dolomita, apnenca, površinski kopi gramoza, proda in rečnih peskov, površinski kopi kremenovega in livarskega peska …), zato je rudarjenje še vedno aktualna, nemara celo vse bolj aktualna dejavnost. Četudi se podzemni rudniki zapirajo, se v razvijajoči se Sloveniji iz dneva v dan, predvsem za potrebe gospodarstva, odpirajo in sanirajo površinski kopi oz. rudniki. Izkopavanje rud brez upoštevanja okoljevarstvene zakonodaje pa lahko trajno prizadene krajino, tj. življenjski prostor ljudi, živali in rastlin. Da do tega ne bi prišlo, avtorja priročnika namenjata precejšnjo pozornost aktualni okoljevarstveni tematiki! V priročniku je izpostavljen tudi pomen interdisciplinarnega reševanja težav, ki jih rudarjenje povzroča okolju.

Priročnik ponuja vpogled v postopke in primere površinskega in podzemnega odkopavanja mineralnih surovin. Veliko je tehničnih rešitev, ugotovitev, dejavnikov in možnosti, ki jih pri izvajanju rudarskih del dobro upoštevati. Izpostavljeni so predvsem vplivi rudarjenja na okolje ter sanacija in rekultivacija krajine po končanih rudarskih delih. Posebnost priročnika so avtorski slovar pojmov in izrazov z na novo napisanimi pojasnili in simpatične ilustracije Marijana Močivnika.

Ciljna skupina: dijaki poklicne ter srednje rudarske tehniške šole, dijaki gimnazij in drugih srednjih šol, študenti višje rudarske šole, študenti visokošolskega strokovnega univerzitetnega programa, učitelji ter profesorji področja, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja rudarstva in metalurgije, izvajalci podzemnih in površinskih kopov ter gradbenih del, okoljevarstveniki, biologi, lovci, ribiči, krajinarji in drugi.


Viktor Jemec
TEHNOLOGIJA VZDRŽEVANJA
cena: 21,47 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka


Viktor Jemec
TEHNOLOGIJA VZDRŽEVANJA

Trg dela držav EU zaradi relativno močne gospodarske rasti in staranja prebivalstva vse bolj potrebuje visoko strokovno usposobljen kader s področja strojništva. Modernizirane proizvodnje raznolikih proizvodov si danes več ne moremo predstavljati brez strojev, naprav in ostale sodobne opreme. Vsa ta tehnologija pa seveda zahteva nenehno prisotnost usposobljenega kadra, ki skrbi za njeno vzdrževanje. Odpravljanje motenj v delovanju tehnologije, odkrivanje in odpravljanje napak, zamenjevanje strojnih delov in sklopov, njihovo vzdrževanje in popravljanje, vse to so dela, ki morajo biti narejena, da proizvodni proces ne ohromi. Vzdrževanje strojev zahteva tudi poznavanje vodenja dokumentacije, sposobnost komunikacije, organizacije ter precejšnjo mero samostojnosti. Vsebina vseh teh dejavnosti sestavlja priročnik. Če na kratko strnemo: priročnik bralca seznani z varnostjo pri delu, montažo in demontažo strojnih delov, sistemi v strojništvu, vzdrževanjem strojev, naprav, obdelovalnih strojev, transportnih strojev, pogonskih strojev, sklopk, kompresorjev, ventilatorjev, črpalk, hidromotorjev in orodij, bralcu daje vpogled v problem izrabljenosti drsnih ploskev in vodil, način popravila gredi in osi ter kontrolo pravilne in racionalne uporabe strojev in naprav. Priročnik bogatijo duhovite karikature Borija Zupančiča.

Ciljna skupina: dijaki srednjih poklicnih in tehniških strojnih šol, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja strojništva, vzdrževalci v praksi in drugi.

>>> NAROČILNICA *.doc


Mateja Krašovec Pogorelčnik
ESTETIKA OBLAČENJA
cena: 17,52 EUR
RAZPRODANO


Mateja Krašovec Pogorelčnik
ESTETIKA OBLAČENJA

Estetika je veda o lepem. O lepem v vsakdanjem življenju, v modi, oblačenju, urejanju zunanjega videza … Človekovo oko pa tudi ostali čuti si želijo harmonije, lepega. Priročnik Estetika oblačenja interdisciplinarno povezuje modo z likovno teorijo, umetnostno zgodovino, risanjem in oblikovanjem. Ukvarja se z idejami, barvami, materiali, kroji in vzorci. Modo razlaga na način, ki bralca vzpodbuja o njej razmišljati samostojno. Prav tako pa uporabniku ponuja obilo predlogov za razvoj lastnega stila, s katerim se bolj ali manj zavestno predstavlja soljudem.

Priročnik bralca seznani z osnovami modnega risanja, oblikami oblačilnih detajlov, tipi sodobnih oblačil, z barvami in njihovim kombiniranjem. Tip postave, oblika obraza, barva in kvaliteta las, karakterne in značajske lastnosti posameznika, njegove vrednote - ne glede na trenutno prevladujoče modne smernice - določajo posameznikov slog oblačenja oz. njegov celotni zunanji videz. Da je le-ta res v skladu s tistim, kar posameznik želi o sebi sporočiti, priročnik precej prostora namenja korekciji različnih tipov postav, oblikovanju pričesk, uporabi dekorativne kozmetike oz. korektivnemu ličenju ter barvam, ki posamezniku glede na njegovo naravno barvitost najbolj pristajajo.

Izpostaviti velja tudi bogat terminološki slovarček.

Ciljna skupina: tekstilci, frizerji, oblikovalci, vizažisti, vsi, ki se ukvarjajo z oblikovanjem osebnega zunanjega videza, tisti, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ali mojstrski izpit s področja tekstilstva, frizerstva in kozmetike … vsi, ki so radi lepi in urejeni.Branka Kovačič, Anita Pihlar
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA OČESA
predogled
cena: 9,28 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka


Branka Kovačič, Anita Pihlar
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA OČESA

Pokrite si oči z dlanmi in pomen vida vam bo takoj jasen! Vid je eno izmed glavnih čutil, s katerim spoznavamo svet okoli sebe in ki nam omogoča smotrno gibanje v prostoru. Vsebina priročnika bralcu omogoča spoznati glavne organske sisteme, še posebej je izpostavljen živčni sistem, pomemben za vid in povezan z njim. Priročnik bralcu omogoča, da spozna očesni zaščitni aparat (veke, obrvi, kosti glave, trepalnice …). Ker delovanje očesa lahko razumemo le, če poznamo njegovo zgradbo, avtorici priročnika poseben poudarek namenjata anatomiji in fiziologiji očesa. Anatomija nas seznani z deli očesa, s pomočjo fiziologije pa si lahko odgovorimo na vprašanje, kako nastane slika, kot jo vidimo. Oko brez napak vidi predmete na različnih razdaljah ostro in razločno. Vendar: vsako oko ni popolno! Precejšen del vsebine učbenika je zato namenjen poškodbam vida, ki večinoma nastanejo zaradi premočne svetlobe oz. vdora kemikalij v oko. Kot vsak drug telesni organ je tudi oko podvrženo številnim boleznim (barvna slepota, siva in zelena mrena, vnetja oči, konjunktivitis, trahom …). Priročnik nas seznanja z njihovimi simptomi. Zakaj moramo nekateri nositi očala oz. leče, drugim pa to ni potrebno, spoznamo v poglavju Očesne napake. Poglavje še posebej izpostavlja znane pojave, kot so: kratkovidnost, daljnovidnost, starostna slepota in škiljenje. Ciljna skupina: dijaki programa Tehnik – optik, dijaki gimnazij in ostalih srednjih šol, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo in mojstrski izpit s področja optike, vsi, ki jih zanimajo zgradba, delovanje in disfunkcije oči.

Priročnik je dostopen na zgoščenki.

>>> NAROČILNICA *.doc

UČITELJI FIZIKE,
POPESTRITE SVOJE
UČNE URE ! ! !

>>> več
Zdenka Petelinškek
OPTIKA Z MERITVAMI 1
predogled
cena: 9,98 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka

***

Zdenka Petelinškek
OPTIKA Z MERITVAMI 1
z interaktivnimi programi
predogled
Cena: 22,50 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka
PRIPOROČAMO
KOT DODATNO UČNO GRADIVO
ZA OSNOVNE ŠOLE***

Jurij Bajc, Marjan Hribar, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 2
predogled
cena: 11,06 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka ***

Marjan Hribar, Jože Pahor, Andrej Hartman
OPTIKA Z MERITVAMI 3
predogled
cena: 15,55 EUR
v elektronski obliki / zgoščenka

***


 

SERIJA PRIROČNIKOV S PODROČJA OPTIKE

Zdenka Petelinškek
OPTIKA Z MERITVAMI 1

Jurij Bajc, Marjan Hribar, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 2

Marjan Hribar, Jože Pahor
OPTIKA Z MERITVAMI 3

Jože Pahor
INTERAKTIVNI PROGRAMI
k Optiki z meritvami 1

Področje optike je zahtevno. Delo optika terja precejšnjo natančnost, poznavanje optičnih instrumentov in njihovega delovanja, obvladovanje konstrukcije, izdelave, prilagoditve in uporabe pripomočkov za korekcijo vida. Za razumevanje tematike je potrebno precej znanja matematike in fizike. Zato so se zahtevne tematike avtorji lotili sistematično. Znanje gradijo od osnov poznavanja lastnosti svetlobe in temeljnih oblik leč do najzahtevnejših optičnih pojavov in njihove praktične uporabe v stroki in v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan tako za tiste, ki si želijo pridobiti zgolj osnovna znanja optike, kot tudi za tiste, ki jim nikoli ne zmanjka vprašanj in neutrudno iščejo odgovore nanje. Prvi priročnik iz serije je razdeljen na dva dela; bralec se v prvem delu sreča s svetlobo in njenimi značilnostmi, v drugem delu pa se seznani s temeljnimi optičnimi pojavi, ki jih lahko opazujemo pri tankih lečah. S pomočjo drugega priročnika iz serije bralec spozna preslikave pri tankih in debelih lečah, napake, ki pri preslikavah motijo, vrste stekel in odvisnost lomnega količnika od barve oz. valovne dolžine, nizanje leč, optične instrumente ter merjenje svetlobe.Tretji priročnik iz serije obravnava zahtevne optične pojave in njihovo praktično uporabo.Vzpodbudo za čimbolj spontano osvajanje zakonitosti naravnih pojavov bralcu vseskozi daje radovednež Tine, kot si ga je zamislil ilustrator Marijan Močivnik. Preprosta Tinetova vprašanja in iskrivi poskusi so zagotovo v veliko pomoč pri seznanjanju s širokim, zahtevnim in izjemno zanimivim področjem optike ! Ciljna skupina: dijaki programa Tehnik – optik, dijaki gimnazij in ostalih srednjih šol, vsi, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo in mojstrski izpit s področja optike, optiki, študenti in ljubitelji fizike ter vsi, ki se navdušujejo nad naravnimi pojavi in njihovimi zakonitostmi …

Priročniki so dostopni na zgoščenkah.

>>> NAROČILNICA *.doc

>>> gor