>>> ModART

Ana Retuznik Bozovičar, Metka Krajnc

V KROGU ŽIVLJENJA
PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI
V PREDŠOLSKEM OBDOBJU


predogled - UVODNE STRANI
(kolofon, vsebina, uvodne besede)

predogled - NOTRANJE STRANI

(3. poglavje:
Otrok zmore, odrasli omogoča)

PROSPEKT

cena: 25 EUR

>>>NAROČILNICA *.doc


  • Sodoben učbenik za bodoče vzgojitelje, prvi potrjen učbenik in strokovni priročnik o predšolski vzgoji po dveh desetletjih (Uvodna beseda avtoric)
  • Strokovni priročnik za vzgojitelje v vrtcih in osnovnih šolah
  • Koristno in nadvse uporabno branje za starše
  • Vpogled v govorico otroških risbic s strokovnimi komentarji Daliborja Zupančiča, specialista art-terapije, ilustratorja in svobodnega umetnika (Uvodna beseda - Likovni svet otrok)

 

Vsebina (Kazalo vsebine):

  • Splošni in zgodovinski pregled pedagoških vsebin: različnih  pogledov, pristopov, načinov in možnosti delovanja, ko gre za vzgojo predšolskega otroka (1. in 2. poglavje)
  • Delo s predšolskim otrokom: značilnosti predšolskega otroka in njegovo vključevanje v skupino (3. in 4. poglavje)
  • Značilnosti družine in njeni vplivi na otroka, sodelovanje vrtca z družino (5. poglavje)
  • Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih ter pravilniki in zakoni, ki urejajo formalno delovanje vrtca (Dodatek)

Knjiga nudi sistematičen in poglobljen vpogled v doživljanje in vzgojo predšolskega otroka. Bogati jo preko sto strokovno komentiranih otroških risbic, ki nam omogočajo neposreden vstop v otroški svet. Bodoči vzgojitelji (dijaki) in izkušeni vzgojitelji v vrtcih in osnovnih šolah boste v njej našli vir temeljnega znanja o predšolski vzgoji ter napotke in smernice, kako to znanje širiti, nadgrajevati in razvijati.
Starše predšolskih in v šolo vstopajočih otrok pa bo s knjiga pripeljala do pomembnega vira informacij o sodobni vzgoji vašega otroka v vrtcu, vas seznanila s kodeksom etičnega ravnanja v vrtcih ter s pravno-formalno urejenostjo vrtcev.
Knjigo torej priporočamo vsem, ki ste kakorkoli vključeni v vzgojo predšolskega otroka. V njej boste našli temeljni pregled najpomembnejših pedagoških vsebin o predšolski vzgoji, smernice o sodobni vzgoji otroka ter nadaljnje napotke k izbrani literaturi, s katero boste lahko svoje znanje širili in poglabljali.

 

Naročilo
Knjigo lahko naročite:

  • z izpolnjeno naročilnico >>>NAROČILNICA *.doc, ki jo pošljete na spodaj navedeni e-naslov, poštni naslov ali po faksu.
  • po telefonu: 03 897 44 00, 041 374 167

 


 

ModART, Mateja Krašovec Pogorelčnik, s.p.
Kavče 66, 3320 Velenje
T_03 897 4400, M_041 374 167, F_03 8974401
modart@modart.si
www.modart.si