>>> ModART

Olga Ulokina, Larisa Kocherova

MOJI GLASBENI USPEHI
GLASBENI DNEVNIK ZA UČENCE NIŽJIH RAZREDOV GLASBENIH ŠOL

+ PRILOGA: MOTIVACIJSKE NALEPKE

PREDOGLED
(vsebina, vzorčne strani, kolofon)

cena: 15,00 EUR

>>>NAROČILNICA *.doc

Olga Ulokina, Larisa Kocherova

MOJI GLASBENI USPEHI
GLASBENI DNEVNIK ZA UČENCE VIŠJIH RAZREDOV GLASBENIH
ŠOL IN DIJAKE SREDNJIH GLASBENIH ŠOL


PREDOGLED

(vsebina, vzorčne strani, kolofon)


cena: 15,00 EUR

>>>NAROČILNICA *.doc


 

 

Glasbeni dnevnik Moji glasbeni uspehi predstavlja novost na področju glasbenega izobraževanja otrok in mladine.

Dnevnik ima dve različici: prva je namenjena učencem nižjih razredov glasbenih šol, druga pa učencem višjih razredov glasbenih šol in dijakom srednjih glasbenih šol. Nastanek dnevnika je rezultat mnogoletne pedagoške prakse na področju glasbenega izobraževanja. Njegov namen je, da učenec/dijak skozi šolsko leto sam sistematično spremlja, zapisuje in ocenjuje svoje delo. Vodi ga k raziskovanju skladb, ki jih izvaja pri pouku instrumenta, spodbuja radovednost in samokritičnost. Ponuja analizo nastopov ter ob koncu šolskega leta daje otroku, učitelju in staršem celovit vpogled v celoletno delo in otrokov napredek. Simpatične nalepke pa učence nižjih razredov še dodatno privabljajo in motivirajo k uporabi dnevnika.

Struktura dnevnika je prilagojena stopnji glasbenega izobraževanja. Za mlajše učence je bistvena povezava glasbene umetnosti z drugimi oblikami umetnosti, zato so vpleteni tudi likovni elementi (prostor za risanje) in dodane nalepke. Z njimi lahko otroci še dodatno individualizirajo svoj dnevnik (uporabijo jih za poudarke, krasitev ali nagrado). Zelo pomembno je samostojno spremljanje lastnih uspehov, zato so v delu dnevnika, ki je namenjen nastopanju, uvedeni elementi samoocenjevanja. To vzgaja v otroku samokritičnost in ga istočasno spodbuja h kvalitetni in zavestni pripravi ter izvedbi nastopa.


Za starejše učence dnevnik vsebuje več različnih delov: skladbe, ciklične oblike, etude, polifonične skladbe. Pri izpolnjevanju teh delov se učenec oz. dijak lahko samostojno ali s pomočjo pedagoga poglobi v strukturo skladbe, kar mu omogoča zrelejše dojemanje obravnavanih glasbenih oblik. Elementi glasbene zgodovine (obdobje, v katerem je živel skladatelj, nekaj o njegovem življenju in glasbenem slogu) dodatno oblikujejo glasbeni intelekt in razgledanost naših učencev.


Na koncu dnevnika so dodani nepogrešljivi deli: lestvice, igranje prima vista, obisk koncertov in glasbeni slovarček.


Glasbeni dnevnik je zasnovan tako, da bo pomagal učencem glasbenih šol k zrelejšemu in bolj zainteresiranemu odnosu do izvajanja skladb ter jih motiviral k novim glasbenim uspehom.

 

Spremna beseda avtoric

Moji glasbeni uspehi na Facebooku

LETAK

 

Naročilo
Glasbeni dnevnik MOJI GLASBENI USPEHI lahko naročite:

  • z izpolnjeno naročilnico >>>NAROČILNICA *.doc, ki jo pošljete na spodaj navedeni e-naslov ali poštni naslov
  • po telefonu: 03 897 44 00, 041 374 167

 

ModART, Mateja Krašovec Pogorelčnik, s.p.
Kavče 66, 3320 Velenje
T_03 897 4400, M_041 374 167
modart@modart.si
www.modart.si